2008, നവംബർ 29, ശനിയാഴ്‌ച

നേരറിയാന്‍.. നേരത്തെ അറിയാന്‍


ഒരു കാര്യം ആദ്യമേ പറഞ്ഞോട്ടെ.ഞാന്‍ ഒരു തീവ്ര ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരന്‍ ആണ് . ഈ ജാതി, മതം തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ഒരു രീതിയിലും ഉള്ള വിശ്വാസവും ഇല്ല..

ഇനി സംഭവത്തിലേക്ക് കടക്കാം. നവംബര്‍ 27 നു പുറത്തിറങ്ങിയ ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിന്റെ ക്ലിപ്പിന്ഗ് ആണ് ഇതു .നേരറിയാന്‍, നേരത്തെ അറിയാന്‍ എന്നാണല്ലോ അവരുടെ " മോട്ടോ''.മറ്റാര്‍ക്കും കിട്ടാത്ത ഈ നേര്, എങ്ങനെ ഇവര്ക്ക് നേരത്തെ കിട്ടി??ഇതാണ് എന്റെ സംശയം..ദക്ഷിനാമൂര്തി കി ജയ്..